Παναγιώτης Παπαδέας

Παναγιώτης Παπαδέας

Διευθυντής Περιβάλλοντος & Ποιότητας, Κλάδος Τσιμέντου Ελλάδος, TITAN Cement Company S.A.

Ο Παναγιώτης Παπαδέας είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Ε.Μ.Π. με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σήμερα κατέχει τη θέση του Διευθυντή Περιβάλλοντος και Ποιότητας του Κλάδου Τσιμέντου Ελλάδας της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ.

Διαθέτει εμπειρία 21 ετών στη Βιομηχανία, εκ των οποίων τα 16 σε θέσεις παραγωγής, περιβάλλοντος και ποιότητας τόσο στα εργοστάσια όσο και στο επιτελικό κέντρο της εταιρείας ΤΙΤΑΝ. Εκπροσωπεί την ελληνική τσιμεντοβιομηχανία σε ομάδες εργασίας του European Cement Association (CEMBUREAU) από το 2016 και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Ε.Ε.Δ.Σ.Α.)