Μαργαρίτα Πετρολιάγκη

Μαργαρίτα Πετρολιάγκη

Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας ΝΕ, Γενική Δ/νση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ/Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος

Η Μαργαρίτα Πετρολιάγκη είναι Προϊσταμένη του Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας Ν.Ε. του Σώματος Επιθεώρησης Ν.Ε. του ΥΠΕΝ, Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός (ΕΜΠ), Διδάκτωρ Μηχανικός (ΕΜΠ), με μεταδιδακτορική έρευνα στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (UK). Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον έλεγχο της διαδικασίας και της ορθότητας των ενεργειακών επιθεωρήσεων/ελέγχων. Έχει συμμετάσχει στον σχεδιασμό και έγκριση του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών/Ελεγκτών, του Αρχείου Επιθεωρήσεως Κτιρίων/Ενεργειακών Ελέγχων. Υπεύθυνη της στατιστικής επεξεργασίας των αποτελεσμάτων των ενεργειακών επιθεωρήσεων με συμμετοχές σε ομάδες εργασίες του ΤΕΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνέδρια και ημερίδες σχετικά με τις ενεργειακές επιθεωρήσεις/ελέγχους.