Μαρία Λιόκαλου

Μαρία Λιόκαλου

Quality Assurance, Environmental, Health & Safety Manager, UNI-PHARMA Φαρμακευτικά Εργαστήρια ΑΒΕΕ & INTERMED SA

Η  κα. Μαρία Λιόκαλου είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., Πτυχιούχος Μεταπτυχιακού Τίτλου (Master) στον Έλεγχο και Διαχείριση Ποιότητας & Περιβάλλοντος από το Universidad Politécnica de Madrid, καθώς και Κάτοχος του MBA International από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών της απέκτησε ένα ευρύ πεδίο γνώσεων γύρω από την Εφαρμογή και Συντήρηση των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος & Υγιεινής και Ασφάλειας, τα οποία και εφάρμοσε στην πράξη, στη Φαρμακευτική Βιομηχανία TALLERES NÚÑEZ στη Μαδρίτη, Ισπανία, όπου εργάσθηκε ως Υπεύθυνη Διαχείρισης Περιβάλλοντος.

Το 2004, προσελήφθηκε από τον Όμιλο Εταιρειών Πράξιλλα, όπου εργάσθηκε για 3 χρόνια ως Υπεύθυνη Διαχείρισης Ποιότητας του Ομίλου. Παράλληλα, στον ίδιο Όμιλο Εταιρειών από το 2005 και για 2 χρόνια διετέλεσε Προϊσταμένη στο Τμήμα Περιβαλλοντικών Μελετών, γεγονός που της επέτρεψε να διευρύνει τις γνώσεις της στη Διαχείριση Έργων Περιβαλλοντικής Μηχανικής (Project Management), καθώς και στην Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων διαφόρων Κατηγοριών.

Από αρχές του 2007 μέχρι και τέλη του 2015 εργάστηκε στην KPMG Σύμβουλοι Α.Ε., ως Προϊσταμένη Ανώτερη Σύμβουλος στο Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Εκεί ασχολήθηκε κυρίως με ευρωπαϊκά ή/και εθνικά έργα σε θέματα σχετικά με την Περιβαλλοντική Πολιτική και Νομοθεσία, τη Διαχείριση Ποιότητας, τη Διαχείριση Περιβάλλοντος, τη συγγραφή διαδικασιών για τη μείωση εκπομπών CO2, την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, αλλά και την Εξοικονόμηση Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Aπό τo 2016 μέχρι και σήμερα εργάζεται ως Διευθύντρια Διασφάλισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας & Ασφάλειας στον Όμιλο ΟΦΕΤ, ο οποίος απαρτίζεται από τις Εταιρείες «UNI-PHARMA Κλέων Τσέτης Φαρμακευτικά Εργαστήρια Α.Β.Ε.Ε.» και «Ιουλία και Ειρήνη Τσέτη Φαρμακευτικά Εργαστήρια Α.Β.Ε.Ε.», με δ.τ. “INTERMED S.A.”. Eκεί ασχολείται με τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, την ανακύκλωση όλων των στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, την εφαρμογή και τη διατήρηση του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος, την παροχή Μέτρων Ατομικής Προστασίας του προσωπικού, καθώς και την καταγραφή Περιβαλλοντικών Δεικτών και Στόχων για εξοικονόμηση ενέργειας και κατανάλωσης φυσικών πόρων σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου.