Μάριος Τσακίρης

Μάριος Τσακίρης

Head of Services, ZEB AEEY

Ο Μάριος Ι. Τσακίρης είναι Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ με MSc in Sustainable Energy από το KTH – Royal Institute of Technology, Σουηδία. Στη ΖΕΒ είναι υπεύθυνος Ανάλυσης και Μοντελοποίησης Ενεργειακών Συστημάτων. Ειδικεύεται στην ανάπτυξη Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης, τη μέτρηση και επαλήθευση εξοικονομήσεων και τον έλεγχο αποτελεσμάτων. Επίσης, είναι υπεύθυνος για τη στατιστική και μαθηματική μοντελοποίηση καταναλώσεων κτιρίων και portfolio καθώς και την ενεργειακή προσομοίωση κτιρίων. Στη ΖΕΒ έχει εκπονήσει πλήθος ενεργειακών ελέγχων και μελετών σε διάφορους τομείς. Η γενικότερη εμπειρία του αφορά ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων και  αναλύσεων, αναλύσεις αγορών ενεργειακών υπηρεσιών και προϊόντων καθώς και Η/Μ μελετών κατοικιών, ανασχεδιασμό διαδικασιών και μελετών ανάλυσης επικινδυνότητας στη βιομηχανία. Είναι ενεργειακός ελεγκτής Γ’ τάξης (ΑΜ 1027) και πιστοποιημένος CMVP από το Efficiency Valuation Organization (EVO) για την εφαρμογή του IPMVP.