Κώστας Αντωνιάδης

Κώστας Αντωνιάδης

Μέλος ΔΣ, HELLASCERT

Ο Κώστας Αντωνιάδης είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ. Έχει μακρά θητεία ως μέλος του ΔΣ της HELLASCERT, της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, έχει διατελέσει για 4 χρόνια Αντιπρόεδρός της και είναι από το 2020 εκλεγμένος εκπρόσωπος της Ένωσης στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης του ΕΣΥΔ. Επιχειρηματικά ασχολείται από το 2005 στον τομέα των επαληθεύσεων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και συνολικά των θεμάτων αντιμετώπισης και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, ως συνιδρυτής και Διευθυντής του διαπιστευμένου φορέα EMICERT με διεθνή δραστηριότητα και ηγετική παρουσία σε 4 χώρες.