Κωνσταντίνος Θεοφύλακτος

Κωνσταντίνος Θεοφύλακτος

Μηχανολόγος Μηχανικός, Γενικός Γραμματέας του ΙΕΝΕ και Πρόεδρος της Επιτροπής Ενεργειακής Απόδοσης

Ο κ. Κώστας Θεοφύλακτος είναι Μηχανολόγος Μηχανικός με MSc από το University of Evansville, Indianna και έχει 30ετή εμπειρία στον ενεργειακό τομέα. Τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του περιλαμβάνουν τη Συμπαραγωγή ΗΘ, την Εξοικονόμηση και τις ΑΠΕ. Υπήρξε για πολλά χρόνια πρόεδρος του Συνδέσμου Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Ελλάδος και μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της COGEN Ευρώπης. Έχει διατελέσει πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε πολλά συνέδρια και σεμινάρια και έχει σημαντική εμπειρία στη διδασκαλία τεχνικών ενεργειακής απόδοσης. Έχει εργαστεί παγκοσμίως ως ανώτερος σύμβουλος για διάφορους οργανισμούς, όπως η ΕΕ, η Παγκόσμια Τράπεζα, η EBRD, η Ενεργειακή Κοινότητα κ.α. Είναι Εταίρος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΝΕ, Γενικός Γραμματέας του Ινστιτούτου και πρόεδρος της Επιτροπής Ενεργειακής Απόδοσης.