Κυριάκος Ρωτίδης

Κυριάκος Ρωτίδης

Διευθυντής Τομέα Συστημάτων Κίνησης και Ρομποτικής, ABB

Ο Κυριάκος Ρωτίδης είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Εργάζεται στην ABB από το 1995, έχοντας αναλάβει διάφορα διοικητικά καθήκοντα ως Διευθυντής Έργου (Project Manager) σε έργα υποδομών και αυτοματισμών, αλλά και ως Service Manager στον Τομέα Βιομηχανικού Αυτοματισμού, αποκτώντας μακρόχρονη εμπειρία στον κλάδο της Ενέργειας και των Αυτοματισμών. Αυτό το 2015 είναι Διευθυντής του Τομέα Συστημάτων Κίνησης και Ρομποτικής της εταιρείας, ο οποίος προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρονικούς ρυθμιστές στροφών καθώς και Ρομποτικά Συστήματα.