Ιωάννης Καρναχωρίτης

Ιωάννης Καρναχωρίτης

Διευθυντής Υγείας – Ασφάλειας – Περιβάλλοντος, Εργοστάσιο Αλουμίνιον της Ελλάδος, ΤΕΔ Μεταλλουργίας, MYTILINEOS

Ο Ιωάννης Καρναχωρίτης είναι απόφοιτος της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα της μεταλλουργίας και στην παραγωγή αλουμινίου. Το διάστημα 2002-2005 εργάστηκε στη Γαλλία σε εργοστάσιο παραγωγής αλουμίνιου, ενώ από το 2005 αποτελεί μέλος της οικογένειας του Αλουμίνιον της Ελλάδος, όπου έχει αναλάβει αρκετές θέσεις ευθύνης μεταξύ των οποίων τη θέση του Συντονιστή Ασφάλειας, του Προϊστάμενου Συνεχούς Προόδου, του Προϊστάμενου Υποστήριξης Παραγωγής, του Προϊστάμενου Ηλεκτρόλυσης, καθώς και του συντονιστή της ομάδας που δημιουργήθηκε για τη μετάβαση του εργοστασίου στην ψηφιακή εποχή. Τα τελευταία 2 χρόνια έχει αναλάβει τη θέση του Διευθυντή Υγείας – Ασφάλειας – Περιβάλλοντος και του ESG Owner σε θέματα Περιβάλλοντος.