Ελένη Δικαίου

Ελένη Δικαίου

Energy Efficiency Consultant, Europa Profil

Η Ελένη Δικαίου είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας (ΕΜΠ).

Κατέχει τη θέση της Energy Efficiency Consultant στο Τμήμα Μεγάλων Έργων της Europa και διαχειρίζεται τόσο τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα όσο και κρίσιμα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης που αφορούν στα προϊόντα και την παραγωγική διαδικασία με στόχο την ενίσχυση της εταιρικής βιωσιμότητας.

Έχει ασχοληθεί με τις ενεργειακές επιθεωρήσεις, την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τη διαχείριση έργων και αναπτυξιακών προγραμμάτων καθώς και με την χωροθέτηση βιομηχανικών μονάδων.

Συμμετέχει στο Building Sustainability Experts Group και στο Sustainability Committee της European Aluminium εκπροσωπώντας την Europa.

Είναι μέλος του Project Management Institute (PMI).