Δρ. Πάρης Γραβουνιώτης
Closing Keynote Speaker

Δρ. Πάρης Γραβουνιώτης

Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρτοποιία Κομοτηνής | Γραμματέας, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών (ΠΑΣΕΒΙΠΕ)

Ο Πάρης Γραβουνιώτης είναι Μηχανικός Περιβάλλοντος και Ενεργειακών Συστημάτων με επαγγελματική εμπειρία που περιλαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Βρετανικό Department of Trade & Industry, ερευνητικό έργο για την οικονομία υδρογόνου της υπηρεσίας τεχνολογικής διερεύνησης της Ιαπωνίας, συμμετοχή στο πρόγραμμα Τεχνολογικής Προοπτικής Διερεύνησης της ΓΓΒ και δημοσιογραφική δραστηριότητα στις ειδικές κλαδικές συνδρομητικές εκδόσεις των Financial Times.

Ο κ. Γραβουνιώτης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Χαρτοποιίας Κομοτηνής, μιας υγιούς επιχείρησης 43 ετών που εξάγει το 70% της παραγωγής της. Παράλληλα, διατελεί Γραμματέας του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών (ΠΑΣΕΒΙΠΕ), μιας επαγγελματικής οργάνωσης που ιδρύθηκε το 2016 με σκοπό να εκπροσωπήσει τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις σε ΒΙΠΕ της ελληνικής επικράτειας, για την επίλυση σημαντικών ζητημάτων στον χώρο όπου λειτουργούν και δραστηριοποιούνται. Είναι ο δευτεροβάθμιος φορέας με μέλη επιχειρήσεις και συνδέσμους και έχει στόχο να προασπίζεται την επίλυση των κοινών τους προβλημάτων, με όλους τους αρμόδιους φορείς την Ελληνικής Πολιτείας.