Γιώργος Γεωργιλάς

Γιώργος Γεωργιλάς

Γενικός Διευθυντής, ASPEC

Ο κ. Γεωργιλάς είναι Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της ASPEC, παρόχου και συμβούλου ολοκληρωμένων συστημάτων ενεργειακής απόδοσης και βιομηχανικού αυτοματισμού. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στη Schneider Electric, ως Μηχανικός Τεχνικής Υποστήριξης, Προγραμματισμού και Συντήρησης προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC) και στη συνέχεια ως Μηχανικός Πωλήσεων Ηλεκτρολογικών Προϊόντων Μέσης και Χαμηλής Τάσης. Είναι μέτοχος της ΗΛΕΚΤΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ο.Ε και αργότερα της ΑΣΠΕΚ ΜΟΝ ΙΚΕ., όπου επί σειρά 20 ετών εργάστηκε ως Μηχανικός Πωλήσεων Ηλεκτρολογικού - Ηλεκτρονικού Υλικού ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων & εφαρμογών, συστημάτων βιομηχανικού - κτηριακού αυτοματισμού & διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας.

Είναι Πτυχιούχος Μηχανικός Αυτοματισμού του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, Μηχανικός Λογισμικού του ΕΛΠΚΕΠΑ και Διοίκησης Βιομηχανικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ.