Αντιγόνη Βουδούρη

Αντιγόνη Βουδούρη

Προϊσταμένη του τμήματος Κλιματικής Αλλαγής, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Η Αντιγόνη Βουδούρη είναι φυσικός με μεταπτυχιακό και διδακτορικό στη Φυσική Περιβάλλοντος και Μετεωρολογία του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει εργαστεί ως μετεωρολόγος στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό σε θέματα κλιματικής αλλαγής στο Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, και ως ερευνήτρια στο Εργαστήριο Φυσικής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Έχει συμμετάσχει σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα σε θέματα κλιματικής αλλαγής, αριθμητικής πρόγνωσης καιρού με επιχειρησιακά μοντέλα, εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, διαχείρισης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος ευαίσθητων περιοχών καθώς και εκτίμησης  περιβαλλοντικών επιπτώσεων από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Σήμερα είναι η προϊσταμένη του τμήματος κλιματικής Αλλαγής στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Έχει δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις σε συνέδρια.