Άγγελος Παπαδόπουλος

Άγγελος Παπαδόπουλος

Group Health, Safety and Maintenance Manager, Kleemann Hellas

Ο κ. Άγγελος Παπαδόπουλος είναι ο Group Health, Safety and Maintenance Manager της KLEEMANN. Εργάζεται στην KLEEMANN από το 1999, έχοντας συμβάλλει όλα αυτά τα χρόνια στην εισαγωγή και διαμόρφωση των αυτοματοποιημένων συστημάτων στη βιομηχανία του ανελκυστήρα και εν τέλει στη μετάβαση από τον παραδοσιακό αυτοματισμό σε ένα πλήρως συνδεδεμένο και ευέλικτο εργοστάσιο. 

Ο κ. Παπαδόπουλος συντονίζει την στρατηγική και πολιτική υγείας και ασφάλειας του ομίλου, ενώ είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και της περιβαλλοντικής διαχείρισης των εργοστασίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει συμμετάσχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά (H2020) ερευνητικά προγράμματα που αφορούν σε θέματα προληπτικής και προβλεπτικής συντήρησης και περιβαλλοντικής διαχείρισης με την εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής όπως IoT, Machine Learning, Big Data Analytics, Artificial Intelligence κ.ά., ενώ έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες και άρθρα. 

Ο κ. Παπαδόπουλος έχει σπουδάσει Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Φυσικός με μεταπτυχιακές σπουδές στα συστήματα βιομηχανικού αυτοματισμού στην Αυστρία και στην Ιαπωνία.