Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019

Επικοινωνήστε μαζί μας

Συμμετοχές

Μαρία Βασιλικούδη, τηλ.: 210 6617777 (εσωτ. 109), fax: 210 6617 778, e-mail: mvasilikoudi@boussias.com

Ειρήνη Λιβανού, τηλ.: 210 6617777 (εσωτ. 119), fax: 210 6617 778, e-mail: ilivanou@boussias.com

Χορηγίες

Μαρίνα Καφέζα, τηλ.: 210 6617777 (εσωτ. 252), fax: 210 6617 778, e-mail: mkafeza@boussias.com

Μπέσσυ Μπουτεράκου, τηλ.: 210 6617777 (εσωτ. 155), fax: 210 661 7778, e-mail: bbouterakou@boussias.com

Περιεχόμενο

Κατερίνα Δρόσου, τηλ.: 210 6617777 (εσωτ. 261), fax: 210 6617 778, e-mail: kdrossou@boussias.com

  • ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
  • ΧΟΡΗΓΟI
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
ZEB
  • ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR
  • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Plant
Plant