Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

Επικοινωνήστε μαζί μας

Συμμετοχές

Μαρία Βασιλικούδη, τηλ.: 210 6617777 (εσωτ. 109), fax: 210 6617 778, e-mail: mvasilikoudi@boussias.com

Χορηγίες

Μαρίνα Καφέζα, τηλ.: 210 6617777 (εσωτ. 252), fax: 210 6617 778, e-mail: mkafeza@boussias.com

Ειρήνη Προεστάκη, τηλ.: 210 6617777 (εσωτ. 388), fax: 210 6617 778, e-mail: iproestaki@boussias.com

Περιεχόμενο

Σωσσάνα Μπούσια, τηλ.: 210 6617777 (εσωτ. 148), fax: 210 6617 778, e-mail: sboussia@boussias.com

Κατερίνα Δρόσου, τηλ.: 210 6617777 (εσωτ. 261), fax: 210 6617 778, e-mail: kdrossou@boussias.com

  • ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Plant
Plant