Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2017

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017 Αμφιθέατρο OTEAcademy

To πρόγραμμα του συνεδρίου

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017

Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου σε μορφή pdf εδώ

  • ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
ABB
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
ZEB
  • ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ CATERING
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR