Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017 Αμφιθέατρο OTEAcademy

To πρόγραμμα του συνεδρίου

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017

Το πρόγραμμα του συνεδρίου βρίσκεται υπό διαμόρφωση. Παρακαλούμε να επισκεφθείτε εκ νέου την σελίδα μας για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του συνεδρίου.

  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR