Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017 Αμφιθέατρο OTEAcademy

Plant Management

  • ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
ABB
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
ZEB
  • ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ CATERING
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR