Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017 Αμφιθέατρο OTEAcademy

Στόχος του σεμιναρίου

Το Energy Efficiency Conference έχει ως στόχο την ανάδειξη των πιο αποτελεσματικών μεθόδων που εφαρμόστηκαν από κορυφαίες εταιρίες για να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση, σε πολλαπλούς τομείς και διαδικασίες (παραγωγή, κτήρια, εσωτερικές λειτουργίες, υπηρεσίες). Μέσω στοχευμένων εταιρικών case studies θα επικοινωνηθούν βέλτιστες πρακτικές και συνακόλουθα οφέλη, ενώ experts του χώρου θα προσφέρουν στοχευμένη ενημέρωση για νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τον ρόλο του IoT, παράλληλα με διαθέσιμους τρόπους χρηματοδότησης των έργων αυτών. Έτσι, πρόκειται να καταδειχθεί η στρατηγική σημασία της ενεργειακής διαχείρισης, παράλληλα με την ανάδειξή της σε πολύτιμο πόρο και εργαλείο για το συνολικό σύστημα λειτουργίας της επιχείρησης.

Η φετινή διοργάνωση έχει μία νέα και διαφορετική δομή. Η 1η ενότητα του συνεδρίου θα αφορά όλες τις επιχειρήσεις. Από τη 2η ενότητα και μετά η θεματολογία διαχωρίζεται στα δύο και αφορά η μεν βιομηχανικές και παραγωγικές επιχειρήσεις, η δε αποκλειστικά τα κτήρια.

  • ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
ABB
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
ZEB
  • ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ CATERING
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR