Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017 Αμφιθέατρο OTEAcademy

Zero net energy for industry & building

Καθώς η παγκόσμια απειλή της κλιματικής αλλαγής απαιτεί δέσμευση και μια σειρά δράσεων από κυβερνήσεις και επιχειρήσεις, παράλληλα με τη διαρκή απαίτηση για αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, πλέον αναδεικνύεται όλο και περισσότερο ο σημαντικός ρόλος για αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας.

Παρατηρώντας τις αποκλίσεις σε επίπεδα ενεργειακής εξοικονόμησης ανά τον κόσμο, διαπιστώνεται ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, καθώς και αναξιοποίητες ευκαιρίες που προκύπτουν από την πληθώρα των διαθέσιμων τεχνολογιών & υπηρεσιών σήμερα. Πράγματι, οι ενεργειακά πιο αποτελεσματικές οικονομίες παράγουν περίπου 16 φορές περισσότερο από το ΑΕΠ τους, καταναλώνοντας, ωστόσο, τα ίδια επίπεδα ενέργειας με τις λιγότερο αποτελεσματικές. Αυτό, αναδεικνύει την ενεργειακή εξοικονόμηση για τους περισσότερους κλάδους ως επιχειρηματική ευκαιρία, στοιχείο ενίσχυσης βιωσιμότητας, αύξησης της ανταγωνιστικότητας καθώς και αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής υπευθυνότητας.

climate

Θεματολογία συνεδρίου

Τα επιμέρους θέματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνουν τα εξής σημεία:

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός
Κτήρια σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης
Το πρότυπο ISO 50001
Ενεργειακή Αναβάθμιση Υφιστάμενων Κτηρίων ή Ενεργειακή Ανακαίνιση
Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο και Ρόλος των ESCOs
IoT (Internet of Things)
Θερμομόνωση Κτηρίων
Κλιματισμός
Φωτισμός Κτηρίων
Η/Μ Εξοπλισμός
Ενεργειακή Διαχείριση & Συστήματα
Συστήματα εκμετάλλευσης ΑΠΕ
Ενεργειακός Ανασχεδιασμός Κτιρίων και Περιβάλλοντος Χώρου
Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιους απευθύνεται

Το συνέδριο θα συγκεντρώσει ειδικούς, εμπειρογνώμονες, διευθυντές παραγωγής και τεχνικούς διευθυντές, μηχανικούς, τεχνικούς, συμβούλους, επιθεωρητές, υπεύθυνους ενεργειακής διαχείρισης, στελέχη διεύθυνσης περιβάλλοντος & αειφόρου ανάπτυξης, στελέχη διαχείρισης εγκαταστάσεων (facility management), επιχειρηματίες, εκπροσώπους ανάπτυξης ιδιοκτησίας ή οικοδομικής βιομηχανίας, σε κτήρια με υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις, όπως:

 • Εμπορικά Κέντρα & Συγκροτήματα Κτηρίων
 • Λιανεμπόριο & Super Markets
 • Εργοστάσια, Kτήρια Logistics και Ψυκτικοί θάλαμοι
 • Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα
 • Τράπεζες
 • Μουσεία & Πολιτιστικά Κτήρια
 • Ξενοδοχεία
 • Δημόσια Κτήρια και Κτήρια ΟΤΑ

 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR